האם הקניה ב-GROO בטוחה?

אנחנו לא מעבירים הלאה כל מידע לגבי הלקוחות שלנו, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.
חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת השירותים.
יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק.