מדוע מחיר השובר מופיע על גבי שובר ה-GROO שרכשתי כמתנה?

בעבר המחיר ששולם לא הוצג על גבי שוברי מתנה, אך מניסיוננו מצאנו כי הדבר גרם לבלבול בקרב בתי העסק.
לפיכך, על מנת לשפר את חוויית מימוש שוברי GROO, המחיר ששולם יהיה גלוי ויוצג על גבי השוברים.
אנו מאמינים שדבר זה יאפשר חווית GROO חלקה ללא טרחה עבור מקבל המתנה.